"Az intézményünkkel kapcsolatban álló idősek, munkatársak és segítők nevében köszönjük, hogy támogatták a Nyugdíjas Klub akadálymentesítését, amelynek révén a bejárat és a vizesblokk megközelíthetősége mozgáskorlátozottak számára is elérhetővé vált, továbbá az illemhely felújítása, a falak javítása és festése is megvalósult. ... "

  

                                        


A 2/2017-es pályázat keretében, 760.000 Ft-os támogatással a Viktória Rehabilitációs Központ az Alapítvány jóvoltából le tudta cserélni a régi, tönkrement ultrahangos készülékét. A gép kiválasztásánál fontos szempont volt a biztonság, a korszerűség, hogy hosszútávra biztosított legyen a karbantartása, szervizelése. A betegek nagyon elégedettek az új készülékkel, így továbbra is megoldott a terápiás kezelésük.

     

                                      

"Tisztelt Fehérvár Travel Alapítvány!
...

Ezúton is jelezzük, hogy a Fecskepalota kemencés konyhájának beruházása és a kivitelezők elszámolása május 31-ével megtörtént.
...
A Fehérvár Travel Alapítvány nagyvonalú támogatása ismét egy szép, hasznos és maradandó beruházást tett lehetővé a Fecskepalotában, amely újabb évtizedeken át tudja majd szolgálni a fogyatékossággal élő személyek közösségépítő rekreációját a kemencés sütési programok segítségével.

Üdvözlettel és köszönettel:

Orbán Péter, ügyvezető"

  

"Kapcsolatunk 2010-ig nyúlik vissza, ettől kezdve tartottunk vizuális-fejlesztő-alkotó foglalkozásokat kétheti rendszerességgel a Ház fiataljainak.

Programunkat a Szent Kristóf Ház „lakóinak” igényeit, képességeit figyelembe véve állítottuk össze. Célunk elsődlegesen a fiatalok alkotókedvének felkeltése, a közös alkotó tevékenység segítése új eszközök, anyagok, technikák megismertetésén keresztül." ...

  

"Tisztelt Kuratórium!

Hálás szívvel köszönjük a „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Kuratóriumának, hogy 1-005-4/2016. számú döntésével 1.919.224 Ft támogatást nyújtott a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonának. Az elnyert összegből megvalósulhatott az Intézményben a gázkazán szabályozó egységének cseréje valamint a vízlágyító berendezés javítása. A felújításnak köszönhetően a melegvíz előállítása újra a napkollektoros rendszerrel történik, így jelentősen csökkent az Intézmény gázfogyasztása. A vízlágyító berendezés javítása pedig hozzájárul a műszaki berendezéseink vízkő okozta meghibásodásainak elkerüléséhez."

  

"Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni, hogy a „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Kuratóriuma 50.000 Ft támogatást nyújtott az Intézmény 2017. május 3-án megtartott jótékonysági hangverseny céljainak megvalósulásához. ..."

 

Tuba-Kovácsné Holczmann Mónika intézményvezető