Deák Dénes díjjal tüntették ki Igari Antalt a "Fehérvár Travel" Alapítvány kuratóriumának elnökét
"Hagyományosan a Bory-várban adták át a Lánczos-Szekfű Ösztöndíjakat, amit az alapítvány kuratóriuma minden évben azoknak ítél, akik a tudomány, a művészet, illetve a társadalompolitika terén végeznek színvonalas alkotómunkát. Az idei évben a Deák Dénes Díjat Igari Antal megyei főépítész, az Ösztöndíjat Gärtner Petra művészettörténész kapta. A jelenlévőket dr. Cser-Palkovics András polgármester és Bobory Zoltán író, a kuratóriumok elnökei köszöntötték.

 
A Deák Dénes Alapítvány célja a város érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerése, valamint a Székesfehérvár igaz és nemes értékeinek megbecsülése, bemutatása és szépítése irányában való ösztönzés. A kuratórium idén Igari Antal megyei főépítésznek ítélte oda a díjat, akinek köszönhetően Fehérvár belvárosa épült, szépült, fejlődött – megőrizve arculatát, hangulatát, és teret hagyva a további fejlődésnek. Ahogy a szakember hitvallásában fogalmaz: „(…) minden újnak a hagyományokból, a meglévő értékekből kiindulva, azokat tiszteletben tartva és megbecsülve kell megvalósulnia. Ugyanígy - a felelős építésznek - szem előtt kell tartania a fenntartható fejlődés eszményét, azaz nem szabad semmiféle indokkal sem a természeti és épített környezetben nehezen, vagy egyáltalán nem jóvátehető károkat okozni.”

A teljes cikk itt olvasható:
http://www.fejer.hu/igari-antal-megyei-foepitesz-kapta-az-idei-deak-denes-dijat

[Vissza]