A "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért 2017. június 28-i kuratóriuma ülésén, az I-005-2/2017 sz. alatt döntött a Kálozi református parókia földszintje akadálymentesítésével kapcsolatos pályázatról. Ennek során 782.165 Ft-os támogatást szavaztunk meg. Ezen pénzügyi forráson, valamint az egyházközség híveinek adományain felül Káloz Község Önkormányzata, a Mezőföldi Református Egyházmegye és a kivitelezést elvállaló Rács-Center Kft. is jelentős összeggel járult a munkálatokhoz. Az épület közvetlen akadálymentesítését szolgáló térburkolat, rámpa, korlát, előtér és nyílászáró a kuratóriumi döntést követő 1 éven belül – 2017. augusztus 1. és 2017. december 20. között – elkészült. Az így elkészült munkák ünnepélyes kereten belüli átadására 2018. augusztus 12-én 17 órai kezdettel került sor.

 Először a szomszédos templomban Igét hirdetett Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese. A templomi megemlékezés rövid közös imával és énekkel zárult. Ezt követően a résztvevők átmentek a parókia elé. Itt Igari Antal, a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott néhány mondatot alapítványunk céljáról, és ebből következően a pályázatot támogató döntésünk indokáról. Majd Weisengruber Imre polgármester üdvözölte a megjelenteket, és méltatta a település lakóinak összefogását. Végül Nemes Gyula, a Kálozi Református Egyházközség lelkésze ismertette a megvalósult átalakítást a kezdeti ötlettől, az egymást követő felajánlásokon keresztül, a kivitelezés valamennyi üteméig. Egyúttal bejelentette, hogy a jelenleg meglévő térburkolathoz egy jelentősebb méretű burkolt parkoló megvalósítása is csatlakozni fog a közeli hetekben, ugyancsak az eddig beérkezett adományok felhasználásával.

A beszédeket követően a négy hozzászóló közösen vágták át a nemzetiszínű szalagot, amellyel a jelenlévők ünnepélyesen birtokba vehették az elkészült akadálymentesített épületet.

A rendezvény egy szolid szeretetlakomával zárult.


[Vissza]